16 okt. 2008

Elin Wägner hyllade Karin, när Carl Larsson fyllde...

När Carl Larsson fyllde 60 år då skrev Elin Wägner en hyllningstest till... Karin!

”Vi känna er uteslutande genom er man”, skriver Elin Wägner, ”så som vi känna Beatrice genom Dante eller Laura genom Petrarca, men vi känna er bättre och alldeles säkert hålla vi mera av er, ty medan vi är i tvekan om den del Laura som sådan hade i Petrarcas sonetter, så veta vi förvisso, att det i Carl Larssons fall inte är drömmen om en kvinna, utan verkligheten av en kvinna som inspirerat honom.”

Om detta kan man läsa om i den nyss utkomna boken Karin Larsson och blommorna i Sundborn av Christina Högartd-Ihr. Karin Larsson är en av alla kvinnor som trängts undan i skuggan av den man de gift sig med.

Inga kommentarer: