3 aug. 2009

I Elin Wägners anda...

Elin Wägner anklagade Vetenskapsakademin för att man delade ut nobelpris till dem som vurmat för "atomkraftens välsignelser". Minnet av Hiroshima hålls levande världen över den 6 augusti.
Torsdag den 6 augusti 21.30.
Till minne av Hiroshima
Tal av Birger Schlaug
Slottsparken i Örebro

Inga kommentarer: