29 jan. 2005

"En litterär gigant..." Miljömagasinet maj 2008

I samband med senaste årsmötet för Elin Wägner-sällskapet (där jag förresten blev invald i styrelsen) sammanfattade professorn i litteraturvetenskap Ebba Witt-Brattström sin syn på Elin Wägners författarskap med orden "en litterär gigant".

Det var skönt att höra, för Elin Wägner har emellanåt kramats så mycket för sina värderingar (miljö, fred och kvinnors rättigheter) att hennes litterära kvalitéer har dränkts.

Dessutom har hon spelats ner av sårade män i de politiska och kulturella eliter som dominerat genom åren. De var rädda för hennes mod att ifrågasätta inte bara patriarkala strukturer, utan även sättet på vilken man hanterade miljö, fred och internationell solidaritet. Att hon dessutom mestadels skev om kvinnor på väg, kvinnor i rörelse, var på något sätt utmanande.

Dessa eliters attityd har stört mig rejält, jag menar att Elin Wägner tillhör de allra största författarna Sverige haft - även rent litterärt.

Ebba Witt-Brattström förklarade att Harry Martinsons inträdestal i Svenska Akademin 1949 - han efterträdde Elin Wägner på stol 15 - har legat till grund för åtminstone Akademins njugga inställning till Elin Wägner. Harry Martinsons tal var nämligen nedsättande på ett sätt som förminskade Elin Wägner på snart sagt alla plan. Trots att han i stort delade Elin Wägners engagemang för frågor som rörde jordfrågorna (som miljöfrågor kallades).

Vi som tillhör på olika sätt tillhör miljö- freds eller kvinnorörelserna får också ta på oss en del av ansvaret för att Elin Wägners litterära kvaliteter hamnat i skymundan. Men det är naturligtvis lätt hänt när hennes mod och värderingar gjort henne till något av en förgrundsgestalt i så många rörelser. Det finns ingen motsvarighet bland manliga författare!

***

"Uppfinningsrik är sannerligen människan när det gäller att trassla till det för sig och producera det mått av lidande, som hon inte får till skänks...", skrev Elin Wägner i den ironiska skrönan Kvarteret Oron som kom ut 1919. Där beskrev hon med satiriska svängar hur gulaschbaroner och andra bar sig åt för att göra sig en hacka genom att spekulera i livsmedelsbrist. Jag kommer att tänka på det i dessa dagar när åter igen spekulation i basmat förekommer, och driver upp priset på mat för de allra fattigaste på jorden.

I romanen Silverforsen, som kom ut 1924, formulerar hon elegant, i en enda mening, hur vi har förmåga att slösa bort vår utmätta tid på konsumtion och yta, istället för ta vara på den fria tiden. Hon beskriver en av männen i boken så här:

"Behovet av att hålla uppe en hög standard i sitt levnadssätt var för honom, som för så många andra män ett ofrånkomligt tvång, och han kände inte sättet att kasta det av sig. Han offrade den största lyx i världen, rätten att få använda sina dagar till det han helst ville, för den tämligen enkla och tvivelaktiga lyx, som kunde köpas för pengar..."

Gång på gång när man läser just Silverforsen så tänker jag på vilken lysande teveserie, kanske som miniserie i tre delar, denna bok skulle kunna bli. Dialogen är rapp, persongalleriet elegant sammansatt och handlingen drivs hela tiden framåt. Humor, ibland ganska burlesk, vävs samman med intressanta dilemman. Dags för SVT:s kultur- och underhållningsavdelningar att ta sig en funderare på om inte miniserien julen 2009 bör vara just Silverforsen - det året är nämligen ett minnesår. Det blir 60 år sedan Elin Wägner avled. Årsmötet för Elin Wägnersällskapet kommer då att hållas i Svenska Akademins lokaler. En antologi, där vi är många som skriver om vår författare, kommer då att presenteras.

Ett bra sätt att vara med om detta, och som Wägnervänner inta Akademin, är att bli medlem i Elin Wägner-sällskapet. Att bli medlem är, förutom att vara ett stöd till en förening som vill uppmärksamma en litterär gigant, något av en protestaktion mot den kultur- och politikerelit som velat få oss att glömma den modigaste och mest genomtänkta författaren/filosofen/idébäraren i vårt land! En grön ikon!

Birger Schlaug

Birger blogg om Elin Wägner finns här: http://elinwagner.blogspot.com/
Elin Wägner-sällskapet hittar du här: http://www.elinwagner.se/
Medlem blir man genom att sätta in 100 kronor på plusgiro: 22 21 27-3


Inga kommentarer: