31 okt. 2007

Boel Hackman om Elin Wägner

I serien Porträtt gav Albert Bonniers förslag 2005 ut Boel Hackmans version om Elin Wägners författarskap och liv. Hackman är universitetslektor vid Institutionen för litteraturvetenskap och idéhistoria vid Stockholms universitet och är specialist på Edith Södergran. Men låt inte detta avskräcka...

Boken är lättillgänglig och ger på sina 250 välskrivna sidor ett rappt hållet porträtt av "en skarp, humoristisk och orädd personlighet vars inflytande ännu gör sig märkbart". Källmaterialet är stort när det gäller Elin Wägner - det mesta förvaras i de Kvinnohistoriska samlingarna vid Göteborgs universitetsbibliotek, och urvalet gör boken lättsmält.

Som så mycket annat som skrivits om Elin Wägner är även detta porträtt skrivit utifrån en kvinnligt perspektiv. Tolkningar och tyngdpunkter speglar denna utgångspunkt, vilket på intet sätt gör boken mindre intressant. Men naturligtvis är det så att man med en annan utsiktspunkt - t ex freds- och miljörörelsens - hade kunnat gjort en delvis annan, därmed inte sagt motstridig, analys av texter och kanske också levnad. Som med all litteratur kan man också ha olika synpunkter på böckers värde, jag delar inte alltid Hackmans värderingar. Men det kan bero på något så simpelt som att jag läser med mina, manligt feministiska och politiskt färgade, ögon.

För den som vill tränga in i Elin Wägners författarskap, utan att riskera drunkna i detaljer, har Hackmans bok stora förtjänster - hennes gedigna kunskap om kvinnliga föregångare inom skönlitteraturen ger mervärde då man läser Wägners böcker. För den som vill mer är Ulla Isakssons och Erik Hjalmar Linders Elin Wägner - en biografi det stora verket, som gör sig bäst som uppslagsverk.

Inga kommentarer: