2 okt. 2006

Elin Wägner om energi och konsumtionshets - för 83 år sedan!

Elin Wägner var långt före sin tid också när det gäller synen på energislöseri och konsumtionshets. I tidningen Tidevarvet (18 oktober 1924) skriver hon följande om användningen av fossila bränslen.

I en allt snabbare takt förbrukas de vilande krafter som sparats från tidigare, eldigare jordskeden. Allt mer glupska blir behoven... (-) endast sällan talas det om att spara på energin, man förutsätter som självfallet en ständigt stigande ökning av behoven. Är det nödvändigt att karusellen skall snurra så fort? Kunde inte karusellen snurra lika fort med mindre kraftförbrukning?

Och så ger hon ett exempel på hur ägare av en av världens största lampfabrikanter agerar:

Den lampa fabriken tillverkar är alldeles utmärkt, men den är ohjälpligt utbränd efter låt oss säga två år och måste gå i soporna. Det vill säga det var så till dess en fattig och klyftig uppfinnare fann en metod att förnya den utbrända delen av lampan med användande av dess dugliga delar.

Det var en så enkel metod, att han för hälften av det pris fabriken tog för en ny kunde leverera en fullt jämbördig återställd lampa. Att slänga bort de utbrända lamporna är alltså lika opraktiskt som att slå sönder servisen när man ätit... Men då sa fabriken nej. Lamporna är vårt patent, vi vill tillverka och sälja dyra lampor och vi tillåter inte, att ni ger våra kortlivade lampor ett praktiskt taget evigt liv. (-) Skulle vi ruinera vår egen rörelse, göra våra 100-tals arbetare brödlösa? Tvärtom, vi ämnar förkorta våra lampors livslängd med 20 procent för att få snabbare omsättning.

Och så avslutar hon sin artikel:

Denna historia riktar in ljuset på en liten punkt av det stora slamrande, kraftförbrukande maskineriet, vid vilket vi alla är indragna, och åt vilket vi ger våra krafter.

I Väckarklocka (1941), som är den stora ideologiska skriften, går hon till angrepp mot den kultur som gjort det till en tävling att konsumera mest. Hon menar att det är förnedrande för människan och förödande för naturen. Man kan nog lugnt påstå att hon idag skulle anammat begreppet utshoppad...

1 kommentar:

Nightwood sa...

Fantastiskt. Tack för att du publicerade detta.