4 feb. 2006

Tidsbild från Elins födelseår

Elin Wägner föddes den 16 maj 1882 i Lund. Fadern var docent i teoretisk filosofi vid Lunds universitet samt rektor på Lunds Privata Elementarskola. Modern kom från en prästfamilj i Småland. I hemmet fanns böcker och dagstidning, Röda Rummet hade just getts ut och Thomas Edison hade utvecklat en matt men ändå lysande glödlampa.

Det var en expansiv tid. I Lund invigdes universitetets huvudbyggnad (bilden), i Sverige upprättades telefonförbindelser mellan de större städerna och Europiska länder inledde sin jakt på afrikanska kolonier på allvar.

Bensin började användas som drivmedel, nu i en liten motor placerad i en hästdroska. Järnväg mellan Lund och Malmö hade byggts redan på 1850-talet och nu tog en resa mellan Stockholm och Göteborg bara 14 timmar.

Charles Darwin dog i september samma år som Elin Wägner föddes, och lämnade efter sig idéer som var omtumlande. Året därefter dog Karl Marx, som inte lämnade efter sig mindre omtumlande idéer. Arbetarrörelsen växte fram. August Palm höll det första socialistiska talet i Sverige 1881 i Malmö. Temat var: Vad vilja socialisterna? Socialdemokraterna bildades 1889, då Elin var sju år gammal.

Men tidigare än så hade Fredrika Bremerförbundet bildats, redan 1884, av Sophi Adelsparre. Fredrika Bremer, dotter till brukspatron, hade själv dött redan 1865, men hennes bok Hertha, med undertiteln En själs historia, teckning ur det verkliga livet, överlevde.... Huvudpersonen, Hertha, för en kamp mot sin förmyndare och försöker slippa bli gift. Frågan om kvinnors myndighet blev hett debattstoff. Elin Wägners sista litterära arbete handlade om just Fredrika Bremer, men hon hann inte avslutan det innan hon dog 1949.

August Strindberg genomlevde en period av "civilisationskritik" på 1880-talet och skrev: "Varhelst man ser en skorsten resa sig upp mot skyn och bolma stenkolsrök, var helst 'kulturen' bygger sina offerplatser, skall man se bedrövade blickar, bleka kinder och granna strumpor!" Tio år senare skulle han ge sig på konststycket att försöka göra guld för att krossa guldmyntfoten och industrikapitalismen.

Selma Lagerlöf skulle debutera 1890 med romanen Gösta Berlings Saga, efter att ha vunnit en pristävling i tidningen Idun, där Elin trettio år senare skulle arbeta.

Rösträttsfrågan diskuterades i Sveriges Riksdag, men inte vad gäller kvinnors rätt att rösta, utan huruvida män skulle ges den rätten mer generellt. Det skulle man få 1909 - det skulle dock dröja ända till 1918 innan rösträtten blev allmän och lika för alla män, oavsett förmögenhet eller inkomst (dock ej män som satt på fattigstuga eller gjort konkurs).

Tre år senare (1921), tack vare Elin Wägner och andra kvinnors kamp, fick även kvinnor rösträtt i Sverige, som sista land i Norden.

I riksdagen stod, vid tiden av Elins barndom, striden mellan tullvänner och frihandelsvänner i en tid när industrialismen bröt fram alltmer - mer än hundra år efter det att den inletts i England.

Elins mor dog i barnsäng när Elin var tre år. Modern begravdes i Lund. I samma grav ligger Elin. Och är, enligt egen prognos, fullständigt lycklig.

2 kommentarer:

Ann-Britt sa...

Hej! Mkt intressant person. Vill läsa mer om henne. Skall föreslå henne till höstens bokklubb. tack för allt om henne!!! Mvh A-B

Birger Schlaug sa...

Hej Ann-Britt! Roligt att du föreslår EW till bokklubben.